Ministerul dezvoltării pune de astăzi la dispoziția autorităților locale o platformă digitală, special creată pentru depunerea cererilor de finanțare pentru proiectele finanțate prin PNDL 3, numit ”Anghel Saligny”.

Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pune, de astăzi, la dispoziția autorităților locale, platforma digitală https://investitii.mdlpa.ro/, special creată pentru depunerea cererilor de finanțare pentru proiectele de construcție și modernizare a drumurilor, a rețelelor de apă și canalizare, finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. 

”Primăriile pot depune proiectele începând de azi; recomand tuturor să elaboreze proiecte bine gândite, argumentate profesional, care răspund nevoilor comunităților locale”, a precizat ministrul Cseke Attila. 

Pentru asigurarea coeziunii teritoriale și în vederea dezvoltării echitabile a localităților din România, sunt prevăzute sume prealocate pentru fiecare localitate.

Astfel, prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, vor fi alocate cel puțin 140 de milioane de lei pentru fiecare județ, minimum 4 milioane pentru fiecare comună și cel puțin 7 milioane de lei pentru fiecare oraș.

De asemenea, pentru fiecare municipiu vor fi alocate minimum 10 milioane de lei și cel puțin 43 de milioane de lei pentru reședințele de județ.

Fiecare sector al municipiului București poate accesa fonduri în valoare de cel puțin 35 de milioane de lei pentru proiecte prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. 

Fondurile alocate vor fi destinate construcției a 12.000 km de rețele de alimentare cu apă și canalizare construite/extinse, 700.000 de branșamente individuale la sistem de alimentare cu apă/racorduri individuale la sistem de canalizare, construcția sau modernizarea a 2.000 km de drumuri județene și variante ocolitoare și 3.000 km de drumuri comunale. 

Cererile de finanțare se pot depune în 45 de zile, respectiv până la data de 08.11.2021, atât electronic, pe platforma pusă la dispoziție de MDLPA, cât și fizic, însă doar cu programare prealabilă în aceeași platformă digitală menționată mai sus.

Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 au fost publicate, ieri, în Monitorul Oficial. 

Conform metodologiei de aplicare, vor fi luate în considerare datele demografice, bugetele primăriilor, numărul de obiective aflate în derulare pe fiecare județ din totalul investițiilor aflate în derulare la nivel național, sau necesarul de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiții începute și nefinalizate, sau indicatorii statistici.

”Toate aceste date ne vor determina să alocăm bani în mod transparent și echilibrat pentru proiecte în toată țara”, a adăugat ministrul.