Frans Timmermans, Prim-Vicepreședintele Comisiei Europene: „Ascultăm preocupările cetățenilor și ale întreprinderilor – în special ale IMM-urilor – care se tem că Bruxelles-ul și instituțiile Uniunii nu elaborează întotdeauna norme pe care le pot înțelege sau aplica”.

Astăzi, 19 mai, Comisia Europeană adoptă Agenda privind o mai bună legiferare. Acest pachet cuprinzător de reforme, care acoperă întregul ciclu de elaborare a politicilor va stimula deschiderea și transparența procesului decizional al UE, va îmbunătăți calitatea noilor acte normative prin efectuarea unor analize de impact mai bune ale proiectelor și modificărilor legislative și va promova o revizuire constantă și coerentă a actelor normative existente ale UE, astfel încât politicile UE să își atingă obiectivele în modul cel mai eficient și eficace posibil, transmite Comisia Europeană printr-un comunicat de presă. 

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat:„Actuala Comisie este hotărâtă să schimbe atât domeniile în care se implică Uniunea, cât și modul de acțiune al acesteia. O mai bună legiferare reprezintă, prin urmare, una dintre prioritățile noastre esențiale. Ascultăm preocupările cetățenilor și ale întreprinderilor – în special ale IMM-urilor – care se tem că Bruxelles-ul și instituțiile Uniunii nu elaborează întotdeauna norme pe care le pot înțelege sau aplica. Dorim să le restabilim încrederea în capacitatea UE de a produce o legislație de un înalt nivel calitativ. O mai bună legiferare nu înseamnă „mai multe” sau „mai puține” norme europene sau subminarea standardelor noastre ridicate în domeniul social și al mediului, a sănătății ori a drepturilor noastre fundamentale. O mai bună legiferare înseamnă să ne asigurăm că ne îndeplinim cât mai eficient obiectivele ambițioase în materie de politici pe care ni le-am stabilit noi înșine.”

Deși în mod normal politicienii tind să se concentreze asupra unor inițiative noi, trebuie să acordăm cel puțin la fel de multă atenție revizuirii actelor normative existente și identificării aspectelor care pot fi îmbunătățite sau simplificate. Trebuie să fim cinstiți cu privire la ce funcționează și ce nu. Deciziile adoptate de instituțiile UE ne interesează pe toți; de aceea prezentăm măsuri care vor deschide procesul decizional al UE, permițând un grad mai mare de transparență și de control și oferind mai multe oportunități pentru ca cetățenii să își exprime punctele de vedere.


Pachetul „O mai bună legiferare” va fi pus direct în aplicare de către Comisie în activitățile sale de pregătire și evaluare a legislației și prin cooperarea cu Parlamentul European și Consiliul. În acest scop, Comisia va începe acum negocieri cu Parlamentul și Consiliul referitoare la un nou acord interinstituțional (AII) privind o mai bună legiferare.

 

Mai multă transparență și consultări mai ample

Comisia va deschide procesul de elaborare a politicilor pentru a consolida controlul și contribuția din partea publicului, prin intermediul unui portal web unde să poată fi urmărite inițiativele și prin noi consultări publice în momentul în care evaluăm politicile existente sau eventuale noi propuneri. Vor exista, de asemenea, noi oportunități ca părțile interesate să-și transmită observațiile pe parcursul întregului ciclu de viață al politicilor, de la foaia de parcurs inițială la propunerea finală a Comisiei. După ce Comisia a adoptat o propunere, orice cetățean sau parte interesată va avea la dispoziție 8 săptămâni pentru a transmite observații sau sugestii care vor alimenta dezbaterea legislativă în cadrul Parlamentului și al Consiliului.

Această abordare transparentă se va aplica și în cazul legislației secundare, sub formă de acte delegate și de punere în aplicare. Pentru prima dată, proiectele de măsuri care modifică sau completează legislația existentă ori care stabilesc dispoziții tehnice specifice vor fi puse la dispoziția publicului timp de 4 săptămâni înainte de adoptare. În acest fel, părțile interesate vor putea prezenta observații înainte de adoptarea măsurilor respective de către Comisie sau de către experții din statele membre.

Citește comunicatul integral al Comisiei Europene