Comisia Europeană propune noi norme pentru a impozita „într-un mod corect și favorabil creșterii economice în UE” activitățile digitale. Companiile de talie mare vor plăti o taxă pe venituri, despre care executivul UE spune că e o măsură intermediară

Prin adoptarea noilor norme, Comisia speră că „UE va deveni lider mondial în ceea ce privește conceperea unor reglementări fiscale adaptate la economia modernă și la era digitală”, a anunțat miercuri Executivul european.

Sistemele naționale de taxare nu au ținut pasul cu dezvoltarea explozivă a firmelor cu activități preponderent online. Potrivit Comisiei, companiile din sectorul digital sunt supuse în prezent unei cote de impozitare medii efective egală cu jumătate din cea aplicată economiei tradiționale din UE.

„Creșterea explozivă din ultimii ani a numărului de companii din sectorul digital, precum societățile care gestionează platforme de comunicare socială, platformele colaborative și furnizorii de conținut online, a contribuit foarte mult la creșterea economică din UE. Normele fiscale actuale nu au fost concepute însă pentru a răspunde nevoilor companiilor care își desfășoară activitatea pe scară mondială sau în mediul virtual ori care au o prezență fizică neglijabilă sau doar o prezență digitală”, remarcă oficialii de la Bruxelles.

Astfel, nouă din companiile aflate în top 20 la nivel mondial în funcție de capitalizarea bursieră sunt în prezent digitale, față de o companie din 20 în urmă cu zece ani. „Provocarea constă în a fructifica din plin această tendință, asigurând totodată o contribuție corectă la impozite din partea companiilor din sectorul digital”, susține Comisia.

UE încearcă să găsească soluții pentru a crește veniturile bugetare ale statelor membre, dar fără a periclita afacerile din sectorul digital, în condițiile în care UE este semnificativ în urma SUA la acest capitol, atât la nivelul startup-urilor, cât și în privința marilor giganți ai tehnologiei.

Comisia susține că propunerile prezentate miercuri răspund eforturilor depuse de statele membre pentru a găsi soluții permanente și durabile care să asigure o contribuție corectă la veniturile fiscale din partea companiilor care își desfășoară activitatea în mediul online.

Prima inițiativă urmărește să facă o reformă a normelor în materie de impozit pe profit, astfel încât profiturile să fie înregistrate și impozitate acolo unde companiile au o interacțiune semnificativă cu utilizatorii prin canalele digitale. Dar până la realizarea acestei reforme, Comisia propune instituirea unui impozit intermediar care să acopere principalele activități digitale care, în prezent, nu sunt deloc impozitate în UE.

„Normele fiscale actuale nu reglementează profiturile realizate din activități profitabile precum vânzarea datelor și a conținuturilor generate de utilizatori”, arată Executivul UE.

Potrivit lui Pierre Moscovici, comisarul european pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, „economia digitală este o mare oportunitate pentru Europa, iar Europa este, la rândul său, o mare sursă de venituri pentru firmele din domeniul digital”.

Dar această situație, reciproc avantajoasă, a ridicat probleme juridice și fiscale, având în vedere că normele în vigoare datează de dinainte de dezvoltarea internetului și nu permit statelor membre să impoziteze companiile din domeniul digital care își desfășoară activitatea în Europa atunci când acestea nu sunt prezente fizic aici sau când prezența lor fizică este neglijabilă. „Această situație este ca o gaură neagră tot mai mare pentru statele membre, întrucât baza fiscală se deteriorează. Toate acestea sunt motivele pentru care propunem astăzi un nou standard juridic, dar și un impozit intermediar pe activitățile digitale”, a adăugat Moscovici.

Acest impozit intermediar se va aplica veniturilor obținute din anumite activități neimpozabile sub cadrul fiscal actual, și va fi un instrument provizoriu ce va permite colectarea de venituri fiscale până la reforma completă a sistemului.

Veniturile fiscale vor fi colectate de statele membre în care sunt situați utilizatorii și se vor aplica numai companiilor cu venituri totale anuale de 750 de milioane de euro la nivel mondial și de 50 de milioane de euro la nivelul UE. „În acest mod se poate asigura că întreprinderile mai mici nou înființate și în curs de extindere rămân scutite de această sarcină. Dacă impozitul se va aplica la o cotă de 3%, se estimează că statele membre ar putea obține venituri anuale de 5 miliarde de euro”, arată Comisia Europeană.

Se va considera că o platformă digitală are o „prezență digitală” impozabilă sau un sediu permanent virtual într-un stat membru dacă îndeplinește unul dintre următoarele criterii: veniturile anuale ale companiei într-un stat membru depășesc pragul de 7 milioane de euro; compania are peste 100 000 de utilizatori într-un stat membru într-un an fiscal; sau într-un an fiscal, se încheie peste 3 000 de contracte comerciale de servicii digitale între compania respectivă și utilizatorii comerciali.

Propunerile legislative vor fi înaintate Consiliului spre adoptare și Parlamentului European spre consultare.

Comisia susține însă că UE va continua să participe în mod activ la discuțiile purtate la nivel mondial pe tema impozitării economiei digitale în cadrul G20/OCDE și să insiste asupra adoptării unor soluții internaționale ambițioase.