Impactul Politicii Agricole Comune asupra dezvoltării rurale a fost tema celui de-al doilea panel al conferinței „Dezvoltarea zonelor rurale prin intermediul PAC”.

Partea a doua a conferinței s-a încheiat.

Live text:

Mihaela Hunca, expert agricultură, UniCredit Bank: 

 • suntem activi încă din 2009 pe partea de fonduri europene, primii beneficiari au fost din PNDR.
 • de la an la an numărul de beneficiari a crescut.
 • producția de cereale în România a crescut, creștere dată de faptul că fermierii și-au îmbunătățit sistemul, potrivit estimărilor am fost pe locul patru în UE în 2017. Principalele culturi au fost de grâu și porumb.
 • peste 82% din produsele oleagenoase au fost date de 8 țări, se estimează că anul trecut România a fost pe locul doi, după Franța.
 • comasarea terenurilor agricole, sprijinirea fermierilor mici și mijlocii - propuneri pentru viitoarea PAC.

Daniel Crunțeanu, director general adjunct Active fizice și Plăți directe din cadrul AFIR: 

 • stadiul implementării PNDR 2020: am depășit 3 miliarde de euro, dintre care 2 miliarde au fost deja aprobate de Comisia Europeană.
 • am susținut 9.860 de tineri pentru înființarea de ferme.
 • au fost dezvoltate 139 de unități procesare produse agricole și pomicole.
 • în total, am sprijinit financiar din PNDR 2020 circa 16.770 de fermieri.
Adrian Pintea, director general APIA: 
 • pentru campania 2017, alocarea financiară aferentă României e de 1,8 miliarde de euro.
 • pentru campania 2018, avem acordate deja 2,5 miliarde din FEGA, FEADR și bugetul național. 
 • la 1 martie a fost demarată campania de primire a cererile unice de plată, până la 26 martie fiind depuse 236.887 de cereri pentru o suprafață de 685.202 ha.
 •  noutăți pentru 2018: fermierii pot solicita sprijin pentru trei pachete noi din Măsura 10 ”Agromediu și climă”.

Alexandru Potor, secretar de stat în Ministerul Agriculturii: 

 • la nivelul AFIR sunt 22.000 de proiecte, valoarea estimată a acestora fiind de 2,94 miliarde de euro.
 •  Ministerul Agriculturii își dorește să sprijine fermierii mici și mijlocii, dar și marii fermieri.
 • vrem să sprijinim fermele mari pentru că sunt performante și asigură securitatea resursei de hrană.
 • ne dorim același nivel financiar pentru agricultură în bugetul post-Brexit.
 • există discuții foarte aprinse vizavi de nivelul plăților, noi vrem să atragem atenția că avem condiții specifice care pot duce fermierii într-o situație îngrijorătoare, vrem să fie avut în vedere întregul context atunci când se stabilește  nivelul subvențiilor.
 • referitor la convergența internă sunt patru scenarii, România tinde a favoriza scenariul unei plăți redistributive mai accentuate, nu suntem în favoarea plafonării. 

+++

În partea a doua a conferinței EurActiv. ro „Dezvoltarea zonelor rurale prin intermediul PAC” au luat cuvântul Alexandru Potor, secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Dezoltării Rurale, Adrian Pintea, director general, APIA, Daniel Crunțeanu, director general adjunct Active fizice și Plăți directe din cadrul AFIR și Mihaela Hunca, expert pe probleme de agricultură în cadrul UniCredit Bank. 

Alexandru Potor este coordonator al structurilor din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) responsabile de elaborarea poziției României față de Politica Agricolă Comună (PAC) post 2020.

Potor are expertiză în domeniul economic, juridic și management strategic al programelor de dezvoltare, în special cele finanțate din fonduri europene.

E coordonator al Autorităților de Management din cadrul Ministerului Agriculturii care gestionează Programul Național de Dezvoltare Rurală și Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime. Are în responsabilitate Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Adrian Pintea, director general, APIA, a absolvit Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj, Facultatea de Zootehnie, în 1999. A urmat cursurile de studii aprofundate (master) în „Tehnologia de îngrășare a tineretului taurin”, în cadrul USAMV Cluj, între anii 1999-2000.

Din 2013 este doctor în agronomie, cu tema „Management și marketing în agricultură”, tot în cadrul USAMV Cluj.În perioada 2002-2006 a fost inginer coordonator al activității și apoi director fermă sector zootehnic și industria cărnii în județul Vâlcea.

Între 2006-2016 a fost angajat în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură centrul județean Vâlcea, unde a deținut pe rând funcțiile de consilier superior autorizări cereri de plată, șef birou inspecții și director executiv al centrului județean.

În iulie 2016 a fost numit director general adjunct la APIA, nivel central, iar din data de 22 septembrie 2016 deține funcția de director general al Agenției.

Daniel Crunțeanu, director general adjunct AFIR. Din februarie 2017, Daniel Crunțeanu ocupă funcția de Director General Adjunct Active fizice și Plăți directe din cadrul AFIR. În această calitate asigură coordonarea desfășurării activității direcțiilor din subordine, îndeplinește atribuții legate de lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate din bugetul statului, din FEADR și prin Programele implementate de AFIR.

În 2003 a obținut diploma de inginer diplomat, specializarea sisteme de propulsie, în cadrul Universității Politehnica București, Facultatea de Inginerie Aerospațială, iar cinci ani mai târziu a absolvit studiile de master în Managementul afacerilor publice, la Școala Națională de Studii Politice și Administrative – Facultatea de Administrație Publică. Din 2011 este doctor în inginerie aerospațială al Universității Politehnica București.

Mihaela Hunca, expert agricultură, UniCredit Bank (sponsor al evenimentului).

Mihaela Hunca este absolventă a Universității de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară din București, având o experiență de peste 10 ani în consultanța pe proiecte de agricultură. Face parte din echipa UniCredit de peste șapte ani, timp în care a dezvoltat și susținut activitățile de finanțare a agriculturii.

În partea a treia a conferinței au luat cuvântul:

Andreea Agrigoroaei, șef serviciu (măsuri agricole), în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Autoritatea de Management, Serviciul măsuri de investiții.

Timp de 15 ani, Andreea Agrigoroaei a acumulat o vastă experiență în dezvoltarea rurală, expertiza sa concentrându-se pe domenii precum: SAPARAD, negocierea capitolelor de agricultură și dezvoltare rurală pentru aderarea României la UE, negocierea Axei 3 – PNDR 2017-2013, coordonarea Axei 3 – PNDR, responsabil în echipa de programare și negociere a PNDR 2014-2020, responsabil Măsuri de investiții.

Deține o diplomă de inginer diplomat, în cadrul Facultății de Inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală – USAMV București și o diplomă de master în dezvoltare rurală, obținută la Institutul Diplomatic Român. 

Alecsandra Rusu, șef serviciu – Serviciul LEADER și Măsuri de Investiții Nongricole – în cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Rurală, AM PNDR.

Are o amplă experiență profesională în domeniul implementării fondurilor europene – dezvoltare rurală, coordonând din 2015 implementarea Măsurii 19 „Dezvoltarea Locală LEADER” și a sub-măsurilor de investiții Nonagricole: 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” și 6.4 „Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” din PNDR 2014-2020.

Între 2004-2015 s-a ocupat de  gestionarea măsurilor de formare profesională și asistență tehnică ale Programului SAPARD, precum și de implementarea proiectelor de asistență tehnică finanțate prin PHARE.

Are o diplomă de inginer zootehnist, obținută la Facultatea de Zootehnie, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București și un master în Management și Audit Intern, în cadrul Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală.

Camelia Limbășan, manager proiecte în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) Țara Oltului.

Organizația a fost înființată în 2009, printr-un parteneriat public-privat, în accepțiunea abordării LEADER, la îndemnul Asociației franceze de Dezvoltare – Pays de Saint-Brieuc Sud.Este formator și membru în Corpul Național al Experților în Management Educațional.

A absolvit un master în management educațional la ULB Sibiu, iar în 2008 un program postuniversitar de reconversie profesională în disciplina tehnologia informației la UBB Cluj-Napoca.

În perioada 2016-2017 a ocupat funcția de director al Școlii Gimnaziale Racovița, județul Sibiu.

David Daniel Limbășan, producător de produse tradiționale din porc Mangalița (beneficiar fonduri).

Absolvent al Facultății de Drept, Universitatea Tibiscus Timișoara și al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

Se numără printre puținii crescători, producători și procesatori locali ai produselor tradiționale din rasa de porc Mangalița, afacere dezvoltată în comuna Racovița, prin Programul PNDR 2007-2013.   

În ultima parte au vorbit:

Marilena Andrei, manager proiect SPRING, Fundația PACT. Împreună cu colegii de la Fundația PACT, pune în practică zi de zi o viziune – aceea în care oamenii găsesc prin ei înșiși soluții la problemele comunităților lor, folosind instrumente participative.

Absolventă a Facultății de Filozofie, Universitatea București, se consideră antropolog prin formație, practică și vocație. A fost timp de 15 ani cercetător în marketing și sociologie în mediul privat.

Din 2010, își folosește această experiență în cadrul unor proiecte de dezvoltare comunitară, economie socială și educație – în calitate de cercetător, consultant de afaceri, facilitator comunitar, formator, coordonator de proiecte.

Are o predilecție pentru mediul rural, deoarece crede că aici se plasează o mare provocare pentru viitorul nostru.

Hagi Stoican este președinte al Societății Cooperative „Bostanii lui Stoican” din Ocolna, județul Dolj.

Este căsătorit și are doi copii. A absolvit Liceul teoretic Amărăștii de Jos în 2008 și s-a calificat ca tehnician mecanic. Este membru fondator al Grupului de Acțiune Locală din Ocolna. Este angajat cântăreț la biserica din comunitate și cultivă dintotdeauna pepeni alături de membrii familiei sale. În prezent, se concentrează pe creșterea productivității cooperativei și extindererea numărului de membri. 

Alexandra Toderiță este director executiv al Centrului Român de Politici Europene (CRPE). Din 2012 coordonează programele în domeniul dezvoltării rurale și politicilor sociale ale organizației atât în România, cât și în Republica Moldova.

Marinela Culea este în prezent directorul Liceului Tehnologic „Cezar Nicolau” din Brănești, Ilfov. Este la catedră din 1998, și-a obținut gradul didactic I, iar din 2012 este unul din membrii Corpului de Experți în Management Educațional.

 

Disclaimer secțiune