Comisia Europeană atenționează România că măsurile fiscale cu potențial de a crește deficitul bugetar nu au fost menționate în Programul de convergență, ceea ce este împotriva Codului de Conduită.

Astfel. estimările Comisiei arată riscul ca România să ajungă la un deficit de 3,4% în 2016, adică să nu respecte prevederile Pactului de Stabilitate și Creștere.  

Comisia mai atrage atenția asupra unui aspect important: 

 

Scăderea recentă a contribuțiilor sociale la angajator a redus povara fiscală pe forța de muncă, dar într-o direcție care nu este vizată. Impozitarea rămâne ridicată pentru cei cu venituri mici (circa 40%) mult peste nivelul din alte țări. Evaziunea fiscală și neplata taxelor rămân provocări majore, care afectează încasările bugetare

Cele patru recomandari concrete formulate de Comisia Europeană sunt:

1) Să fie luate toate măsurile necesare pentru a finaliza programul de asistență financiară

2) Să fie limitată devierea de la obiectivul pe termen mediu, în 2015, la maximum 0,25% din PIB așa cum a fost specificat în programul balanței de plăți 2013-2015 și să se reîntoarcă la obiectivul pe termen mediu în 2016. Să implementeze măsuri comprehensive de conformare la plata taxelor, să consolideze sistemele de verificare și control cu scopul de a soluționa problema muncii la negru, să avanseze cu reglementările pentru egalizarea vârstei de pensionare între femei și bărbați. 

3. Consolidarea măsurilor pe piața muncii, în special pentru tinerii care nu se află în evidențele autorităților și pentru șomerii pe termen lung. Să asigure că Agenția națională pentru ocupare este dimensionată corect din punct de vedere al personalului. Să implementeze, în consultare cu partenerii sociali și cu practicile naționale, linii directoare clare pentru a stabili salariul minim în mod transparent. Tot aici:

 • Să introducă salariul minim de inserție 
 • Să crească prevederile și calitatea acestora privind părăsirea timpurie a școlii, în special în rândul minorității Roma.
 • Să adopte o strategie națională pentru părăsirea timpurie a școlii. Să implementeze strategia națională de sănătate 2014-2020 pentru a remedia problemele accesibilității, finanțării reduse și resurselor ineficiente.

4. Să adopte legea reformării guvernanței corporative a companiilor deținute de stat. 


Recomandările de țară în detaliu pentru România - publicate de Comisia Europeană -aici 

Vicepreședintele Comisiei Europene Valdis Dombrovskis, responsabil pentru moneda euro și dialog social, comisarul european Pierre MOSCOVICI, responsabil pentru afaceri economice și financiare și Marianne THYSSEN, comisarul responsabil pentru ocuparea forței de muncă au prezentat recomandările specifice de țară pentru fiecare din cele 28 de state membre (în direct din Bruxelles).

Cele mai importante declarații

Valdis Dombrovskis:

 • o problemă majoră în anumite țări - îmbunătățirea eficiența sistemelor fiscale, lărgirea bazei de impunere și combaterea evaziunii
 • prezentăm aceste recomandări împeună, pentru toate statele membre, dar țările din zona euro trebuie să pună accentul pe aplicarea reformelor structurale. 
 • Este al cincilea an cu Semestrul european,; 55% din recomandări arată un anumit progres privind implementarea, înseamnă că statele membre trebuie să accelereze procesul de reformă. 

Marianne THYSSEN: 

 • rata șomajului în UE a crescut, a ajuns la 9,5% la nivelkul UE.
 • ne confrumtăm cu o serie importantă de provocări. Totuși, provocările pot fi abordate cu o încredere înmnoită, nu este momentul să ne relaxăm ci să demarăm schimbările. 
 • Semestrul european 2015 se concentrează pe reformele esențiale pentru tineri și șomeri pe termen  lung. Garanția pt tineri: avem peste 850.000 de tineri care au găsit loc de muncă în 2014. 
 • Suntem pentru învățarea pe termen lung, ucenicii și alte forme care să crească șansele de angajare. 
 • Recomandăpm creșterea vârstei de pensionare și reducerea păosibilităților de pensionare timpurie. 
 • În mod contrar șomajului, sărăcia a crescut - recomandările se concentrează pe reducerea sărăciei și excluziunii sociale.
 • Sănătatea publică - avem nevoie de eficacitate și raționalizarea cât mai bună. Trebuie să construim economii foarte productive pentru a fi competitivi pe plan european. 

Pierre MOSCOVICI: 

 • Avem recomandări pentru aproape statele membre în domeniul stabilității macroeconomice, cu excepția a 7 țări 
 • În domeniul fiscalității, toate mai puțin 9 fac obiectul recomandărilor (între cele 9 și România - n.r.)
 • Mai multe recomandări arată în mod explicit că trebuie îmbunătățit ,mediul de afaceri. 
 • Piața unică și reforma administrației publice. 

Politicile fiscale : 

 • majoritatea S M au redus cu succes deficitele bugetare, la nivelul UE a scăzut sub 3% din PIB pentru prima dată; aceastăă tendință 
 • rata de îndatorare loa nivel Gv va scădea, conform așteptărilor noastre. 
 • statele cu datorii mari și cu deficite mari trebuie să facă noi eforturi de consilidare. 
 • Am adoptat măsuri juridice pentru Finlanda, Polonia, Malta și Regatul Unit. 
 • Nu am propus accelerarea procedurii de deficit excesiv pentru niciuna dintre țări. 
 • În general, pachetul de azi confirmă strategia economică a acestei comisii. Europa trebuie să accelereze reformele structurale, să confirme investirea.