Prin propunerile prezentate luni, Executivul de la Bruxelles vrea să garanteze un nivel ridicat de protecție persoanelor care denunță încălcări ale dreptului Uniunii, prin stabilirea unor noi standarde aplicabile în întregul spațiu comunitar.

”Noul act legislativ va crea canale sigure de raportare atât în cadrul unei organizații, cât și către autoritățile publice. De asemenea, acesta va proteja denunțătorii de nereguli împotriva concedierii, a retrogradării și a altor forme de represalii și le va impune autorităților naționale să informeze cetățenii și să formeze autoritățile publice cu privire la abordarea care trebuie aplicată în privința denunțătorilor de nereguli”, precizează Comisia Europeană.

Whistleblower-ii vor beneficia de o protecție la nivelul întregii UE în cazul în care trag  un semnal de alarmă cu privire la încălcări ale legislației UE în mai multe domenii: 

 • achizițiile publice;
 • serviciile financiare, spălarea banilor și finanțarea terorismului;
 • siguranța produselor;
 • securitatea transporturilor;
 • protecția mediului;
 • securitatea nucleară;
 • siguranța alimentară și siguranța hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
 • sănătatea publică;
 • protecția consumatorului;
 • viața privată;
 • protecția datelor;
 • securitatea rețelelor și a sistemelor informatice.
De asemenea, protecția se aplică denunțurilor privind încălcări ale normelor Uniunii în materie de concurență, încălcărilor normelor privind impozitul pe profit și abuzurilor din domeniu, precum și denunțurilor care semnalează prejudicii aduse intereselor financiare ale UE.

Comisia încurajează statele membre să depășească acest standard minim și să creeze, pe baza acelorași principii, cadre cuprinzătoare pentru protecția denunțătorilor de nereguli.

Mecanisme și obligații clare pentru angajatori

Toate societățile cu peste 50 de angajați sau cu o cifră de afaceri anuală de peste 10 milioane de euro vor trebui să aibă proceduri interne de tratare a rapoartelor înaintate de denunțătorii de nereguli. Noul act legislativ se va aplica, de asemenea, tuturor instituțiilor administrației de stat și regionale, precum și tuturor administrațiilor municipalităților cu peste 10.000 de locuitori.

Mecanismele de protecție trebuie să includă, printre altele, obligația autorităților și a societăților de a furniza feedback, răspunzând la rapoartele denunțătorilor și luând măsuri în urma acestora în termen de trei luni, precum și prevenirea riscului de represalii și o protecție eficace.

În cazul în care denunțătorul de nereguli este victima unor măsuri de represalii, acesta ar trebui să aibă acces la consiliere gratuită și la căi de atac adecvate. În astfel de cazuri, sarcina probei va fi inversată, persoana sau organizația care face obiectul semnalării trebuind să dovedească faptul că acțiunile sale nu constituie măsuri de represalii împotriva denunțătorului neregulilor. Denunțătorii de nereguli vor beneficia de protecție inclusiv în cadrul procedurilor judiciare, în special prin exonerarea de răspundere pentru dezvăluirea informațiilor.