Comisia a prezentat miercuri o strategie europeană care să accelereze dezvoltarea, fabricarea și punerea la dispoziția cetățenilor europeni a vaccinurilor împotriva COVID-19.

”Un vaccin eficace și sigur împotriva virusului este atuul nostru principal pentru a găsi o soluție definitivă la criza provocată de pandemie. Timpul este un factor esențial. Fiecare lună câștigată pentru găsirea unui astfel de vaccin permite salvarea de vieți omenești, protejarea de mijloace de subzistență și economisirea de miliarde de euro. Strategia de astăzi propune o abordare comună a UE și se bazează pe mandatul primit de la miniștrii sănătății din Uniunea Europeană”, anunță Comisia Europeană.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat convingerea că UE poate mobiliza resursele necesare pentru a găsi un vaccin care va învinge acest virus ”o dată pentru totdeauna”.

”Trebuie să fim gata să producem și să punem la dispoziția populației acest vaccin pe întreg teritoriul Europei și în întreaga lume. Acest vaccin va constitui un progres major în lupta împotriva coronavirusului și o mărturie a ceea ce noi, în calitate de parteneri, putem obține atunci când ne punem laolaltă ideile, lucrările de cercetare și resursele. Uniunea Europeană va face tot posibilul pentru a se asigura că toți cetățenii, indiferent de locul în care trăiesc, au acces la un vaccin”, a spus von der Leyen.

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a subliniat că vaccinul va fi ”accesibil în mod just și echitabil pentru toți în întreaga UE și la nivel mondial”.

Prin strategia de astăzi, Comisia va sprijini eforturile ce vizează accelerarea dezvoltării și a punerii la dispoziție a unor vaccinuri sigure și eficace într-un interval de timp cuprins între 12 și 18 luni, sau chiar mai devreme.

Realizarea acestui demers complex necesită efectuarea de studii clinice, în paralel cu investiții în capacitatea de producție pentru a putea produce milioane sau chiar miliarde de doze de vaccin viabil. Comisia este pe deplin mobilizată pentru a sprijini eforturile dezvoltatorilor de vaccinuri

Un pas important către o acțiune comună a statelor membre a fost deja făcut prin constituirea, de către Franța, Germania, Italia și Olanda, a unei alianțe incluzive pentru un vaccin împotriva coronavirusului. 

La această alianță s-a alăturat și România, potrivit ministrului Nelu Tătaru.

Strategia UE privind vaccinurile are ca obiective: 

  • asigurarea calității, siguranței și eficacității vaccinurilor;
  • asigurarea accesului rapid la vaccinuri pentru statele membre și cetățenii acestora, fiind, în același timp, vârful de lance al solidarității la nivel mondial;
  • asigurarea unui acces echitabil la un vaccin abordabil ca preț cât mai curând posibil.
Strategia UE se bazează pe doi piloni: 
  • asigurarea producției de vaccinuri în UE și a unor rezerve suficiente pentru statele membre prin încheierea de angajamente prealabile de achiziție cu producătorii de vaccinuri prin intermediul Instrumentului pentru sprijin de urgență. Pe lângă aceste angajamente, producătorii pot avea acces la fonduri suplimentare și la alte forme de sprijin;
  • adaptarea cadrului de reglementare al UE pentru a ține seama de situația de urgență actuală și recurgerea la mecanismele de flexibilitate normativă existente pentru a accelera dezvoltarea, autorizarea și punerea la dispoziție a vaccinurilor, menținând în același timp standarde adecvate în materie de calitate, siguranță și eficacitate a vaccinurilor.
Angajamente prealabile de achiziție 

Pentru a sprijini întreprinderile în dezvoltarea și producerea rapidă a unui vaccin, Comisia va încheia contracte cu producătorii individuali de vaccinuri în numele statelor membre. 

În schimbul dreptului de a cumpăra un anumit număr de doze de vaccin într-un interval de timp dat, Comisia va finanța o parte din costurile inițiale pe care trebuie să le suporte producătorii de vaccinuri. Acest demers va lua forma unor angajamente prealabile de achiziție.

Finanțarea acordată va fi considerată acont pentru vaccinurile care vor fi achiziționate efectiv de către statele membre.

Finanțarea aferentă va proveni în mare parte din bugetul de 2,7 miliarde de euro al Instrumentului pentru sprijin de urgență. Un sprijin suplimentar va fi disponibil sub formă de împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții.