Principalele cerințe: lărgirea ariei de unități pentru care se acordă costul standard pentru preșcolari/elevi și scutirea de la plata contribuțiilor CAS și CASS pentru trei luni, pentru angajații unităților de învățământ preuniversitar particulare.

"50.000 de elevi și preșcolari nu vor mai avea unități școlare în care să se întoarcă, dacă acestea vor avea cursurile suspendate până după vacanța de Paște", antenționează Christian Comșa Președinte Asociației Scolilor Particulare (ASP).

Scrisoarea deschisă către Guvern, formulată de Asociația Școlilor Particulare, în numele membrilor:

În calitate de președinte al Asociației Școlilor Particulare cu sediul în Municipiul București, strada Făgăraș nr. 9-13, etaj 2, Sector 1, CIF 42270743 și în numele membrilor acesteia, unitățile particulare de învățământ nominalizate în Anexă, vă supun atenției următoarele:

Luând în considerare următoarele fapte:

1. În România funcționează peste 1.000 de unități de învățământ preuniversitar particulare de nivel preșcolar, primar, gimnazial și liceal în care sunt școlarizați peste 100.000 de preșcolari / elevi;

2. În cele peste 1000 de unități de învățământ lucrează aproximativ 20.000 de persoane, personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic;

3. Din cele 1000 de unități de învățământ particulare, 40% sunt unități de învățământ acreditate, restul fiind autorizate;

4. Pentru majoritatea unităților de învățământ; costul salarial reprezintă aproximativ 60 - 70 % din total venituri, iar 10 – 15 % reprezintă costuri cu chiria spațiului în care își desfășoară activitatea;

5. Unitățile autorizate se finanțează integral din surse proprii, iar unitățile acreditate reușesc să acopere aproximativ 35% din cheltuielile salariale din contravaloarea costului standard per elev primit de la bugetul de stat;

6. Din cauza contextului epidemiologic există posibilitatea suspendării cursurilor până după vacanța de primăvară, prevăzută în structura anului școlar 2019/2020;

Vă solicităm următoarele:

1. Modificarea art. 9 (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, a H.G. 136/2016 și a HG 106/2020 prin care se acordă costul standard per elev doar pentru preșcolarii și elevii din nivelurile de învățământ acreditate.

Considerăm acestă prevedere legală ca fiind discriminatorie și în contradicție cu principiul menționat în Legea Educației Naționale la art. 9 (5)

Finanțarea de bază a învățământului preuniversitar se face după principiul "resursa financiară urmează elevul", în baza căruia alocația bugetară aferentă unui elev sau unui preșcolar se transferă la unitatea de învățământ la care acesta învață.

Unitățile particulare de învățământ autorizate și unitățile de învățământ acreditate care au niveluri autorizate trebuie să beneficieze de tratament egal deoarece, acestea au aceleași drepturi și obligații, conform prevederilor legale.

Alocarea costului standard per elev nu este un drept al instituțiilor școlare, ci un drept al elevilor școlarizați de acestea în conformitate cu prevederile art. 32(4) din Constituția României și art. 14 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care garantează dreptul copiilor de a urma gratuit învățământul obligatoriu.

În conformitate cu tradițiile constituționale comune statelor member UE, cât și cu art. 2 din Protocolul adițional la CEDO fiecare copil trebuie să aibă acces la o instituție gratuită. Principiul nu impune gratuitatea tuturor instituțiilor, în special a celor private, care oferă acest tip de învățământ sau formare profesională și continuă.

De asemenea, principiul nu interzice ca anumite forme specifice de învățământ să fie cu plată, în cazul în care statul ia măsurile necesare pentru acordarea de compensații financiare.

2. Scutirea de la plata contribuțiilor (CAS și CASS) pentru o perioadă de 3 luni pentru angajații unităților de învățământ preuniversitar particulare autorizate/acreditate.

Având în vedere că aproximativ 85% din veniturile unităților de învățământ particulare sunt destinate cheltuielilor salariale și costului cu chiria spațiului în care își desfașoară activitatea, neadoptarea măsurilor solicitate va duce în lunile următoare la dispariția a peste 500 de unități particulare de învățământul particular preuniversitar și la disponibilizarea a peste 10.000 de persoane.

Având convingerea că înțelegeți gravitatea și urgența situației semnalate, care afectează în mod direct unul dintre cele mai importante drepturi constituționale, apreciem sprijinul pe care ni-l oferiți și efortul pe care îl depuneți pentru asigurarea unui proces educațional predictibil și democratic în țara noastră.

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate și apreciere,

Christian Comșa Președinte ASP