Creșteți randamentul strategiei dumneavoastră de comunicare prin susținerea unei secțiuni de analiză a politicilor publice europene pe platforma online euractiv.ro.

Pachetul anual include:
  • Îmbunătățirea reputației – poziționare în cadrul cercurilor de specialiști privați și publici prin vizibilitate pe platforma euractiv.ro.
  • Conectare la nivel european –  facilitare parteneriate cu membrii europeni ai rețelei EURACTIV.
  • Sensibilizarea opiniei publice și a cercurilor specializate – prezentarea politicilor publice europene relevante pentru domeniul dumneavoastră de activitate.
  • Promovare – vizibilitate pentru inițiativele, proiectele și evenimentele dumneavoastră prin instrumente de comunicare online.
  • Conectare cu alți actori relevanți – prezentați prioritățile dumneavoastră principalilor actori publici și privați în cadrul unui workshop cu ușile închise.
  • Monitorizare și informare – economisiți timp pentru monitorizarea politicilor publice Europene.

Toate parteneriatele euractiv.ro sunt dezvoltate în conformitate cu misiunea noastră în congruență cu etica jurnalistică și implică independența editorială pentru toate materialele publicate.