EURACTIV.RO – The European Actors Association

euractiv.ro was founded in May 2004 under the euractiv.com franchise through the legal entity of the European Actors Association. It is part of the EURACTIV network.

The organization reflects an original media concept for Romania, gathering through its journalistic activities two streams of information:

 • the Bucharest stream, focused on the economic aspects of Romania’s European integration
 • the European stream, permanently connected to the "heart of Europe”, providing Romanian citizens through the EURACTIV centre in Brussels news on EU policies.
 • In addition to its media activities, the organization is also developing public interest projects supported through European funds and it organizes special communication events regarding national and European public policies.

  euractiv.ro uses a modern approach in its actions and programmes, allocating a primary role to ICT tools. In this sense, the organization acts as a communication facilitator between different communities of specialists in a manner that supports and promotes transparency and innovation.

  For a view in English of the information available on euractiv.ro please access Brief in English.

  For more info on the EURACTIV network please access the EurActiv media network


  EURACTIV.RO – Asociația Actorilor Europeni

  euractiv.ro a fost fondat în mai 2004 sub franciza euractiv.com prin entitatea legală Asociația Actorilor Europeni. 

  Organizația reprezintă un concept media original pentru România reunind sub activitatea sa jurnalistică doua fluxuri de informații:
  • fluxul din București, cu accent pe aspectele economice ale integrării europene ale României și 
  • fluxul conectat permanent la „inima” Europei, care, prin intermediul redacției centrale de la Bruxelles, prezintă în România principalele politici Europene
   
  In plus față de activitatea media, organizația derulează proiecte europene de interes public și organizează evenimente specializate de informare privind politici publice naționale și europene.

   
  euractiv.ro implementează o abordare modernă în activitățile și programele sale prin acordarea unui rol principal instrumentelor ICT (information and communications technology). În acest sens, organizația acționează ca un facilitator de comunicare între comunități de specialiști într-o manieră care susține transparența și inovativitatea.