Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc – APAR, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Dialog pentru Consens”, cod SIPOCA 1086.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar eficiente, componenta 1: CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltata Consolidarea capacitații ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Proiectul a fost demarat în luna iulie 2022, se desfășoară pe o perioadă de 12 de luni și are un buget total eligibil de 410.966,50 lei, din care valoarea nerambursabilă este de 402.747,16 lei.

Obiectivul general al proiectului este de a consolida capacitatea organizațiilor non-guvernamentale din localitatea Mogoșoaia și din județul Ilfov de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local. În acest sens, proiectul își propune să pună bazele unui Parteneriat pentru Dezvoltare Locală, funcțional la 6 luni după finalizarea proiectului, între Autoritatea Publică locală Mogosoaia, ONG-uri și parteneri sociali din zona și să dezvolte capacitatea unui număr de 30 de persoane, reprezentanți ai acestora prin instruiri în domeniul monitorizării strategiilor și politicilor locale, precum și de participare la procese decizionale, de promovare a egalității de șanse și nediscriminarii.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1. Dezvoltarea unui parteneriat între ONG-uri /parteneri sociali și UAT Mogoșoaia, funcțional la 6 luni după finalizarea proiectului.

OS 2. Dezvoltarea de proceduri și mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivelul localității și de interacțiune dintre autoritățile și instituțiile administrației publice cu comunitatea locală în perioada 2022-2027.

OS 3. Dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a ONG-urilor prin instruiri în domeniul monitorizării strategiilor și politicilor locale și de participare la procesele decizionale, de promovare a egalitații de sanse și nediscriminării, precum și a dezvoltării durabile.


Activități, impactFinanțatori


Finanțatori publici:

Despre proiect


Nume proiect: Dialog pentru Consens
Aplicant principal (beneficiar): Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc – APAR
Stadiu proiect: în derulare
Demarat în: 2022
Finalizare la: 2023
Program: Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Axa: Axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar eficiente, componenta 1: CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltata Consolidarea capacitații ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local
Comunitatea unde produce efecte: locală