Compania SAROGRUP SRL, cu sediul în MUREȘ, punctul de lucru din localitatea LUDUȘ, str. Str. Viitorului, nr. 10 anunță implementarea proiectului "Investiții în reteh-nologizarea Sarogrup SRL" - cod SMIS 161264.

Contractul de finanțare nr. 499/315/POC/411 BIS, selectat pentru finanțare în data de 07.06.2023, are valoarea de 503.856,44 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 417.048,77 lei, valoarea finanțării nerambursabile este de 250.229,26 lei, echivalentă cu 60 % din valoarea totală eligibilă aprobată iar valoarea cofinanțării beneficiarului este de166.819,51 lei, echivalentă cu 40 % din valoarea totală eligibilă .

Obiectivul general al proiectului de investitie este extinderea capacității de producție a societății SAROGRUP SRL prin retehnologizare și digitalizare, în vederea consolidării poziției pe piața de profil si asigurării dezvoltării durabile și contribuie la realizarea obiectivelor Programului Operational Competitivitate 2014-2020, privind con-solidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19 și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. Îmbunătățirea procesului tehnologic prin creșterea nivelului de automatizare si digitalizare, pentru a reduce consumurile de utilitati si a creste randamentele de producție; 2. Asigurarea sustenabilității investiției prin cresterea cu min 15% a productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate.


Activități, impact


Impact: − Reducerea cu 15% a cheltuielilor de productie totale, − Reducerea cu 40% a cheltuielilor cu etapa de lipire a cutiilor; − Reducerea cu 40% a cheltuielilor cu energia electrica în raport cu productivitatea; - Asigurarea sustenabilității investiției prin cresterea cu min 15% a productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate.

Descriere activități: Automatizarea completă a procesului de producție, creșterea randamentului și diversificarea gamei de produse prin investiția în crearea unei linii de producție noi, complet automatizate și digitalizate, de lipit cutii de carton ondulat. Aceasta noua tehnologie permite automatizarea completa a procesului de productie, cresterea randamentului si diversificarea gamei de produse


Finanțatori


Finanțator public:

Despre proiect


Nume proiect: "Investiții în retehnologizarea Sarogrup SRL"
Aplicant principal (beneficiar): Sarogrup SRL
Stadiu proiect: în derulare
Demarat în: 2023
Finalizare la: 2023
Program: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Axa: Axa Prioritara 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asu-pra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei Obi-ectiv Tematic - Sprijinirea amel
Comunitatea unde produce efecte: regională