Alexandrescu Manuela

de: Alexandrescu Manuela 02 Mar 2021 13:53

Pasaportul de vaccinare, este un act abuziv, un tratament degradant, inuman si discriminatoriu, care ataca libertateasi drepturile omului, dreptul la integritate al persoanelor cetateni ai UE, incalca demnitatea umana, dreptul la viata, dreptul la libertate si siguranta . Pasaportul de vaccinare contravine CARTEI drepturilor cetatenilor UE, urmatoarele articole fiind incalcate:

Articolul 1 Demnitatea umană
Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată și protejată.

Articolul 2 Dreptul la viață
(1) Orice persoană are dreptul la viață.

Articolul 3 Dreptul la integritate al persoanei
(1) Orice persoană are dreptul la integritate fizică și psihică.
(2) În domeniile medicinei și biologiei trebuie respectate în special:
(a) consimțământul liber și în cunoștință de cauză al persoanei interesate, în conformitate cu procedurile prevăzute de lege;
(b) interzicerea practicilor de eugenie, în special a celor care au drept scop selecția persoanelor;
(c) interzicerea utilizării corpului uman și a părților sale, ca atare, ca sursă de profit;

Articolul 4 Interzicerea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante Nimeni nu poate fi supus torturii și nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.

Articolul 6 Dreptul la libertate și la siguranță
Orice persoană are dreptul la libertate și la siguranță.

Articolul 20 Egalitatea în fața legii
Toate persoanele sunt egale în fața legii.

ART.21 - NEDISCRIMINARE
1. Orice formă de discriminare bazată, în special, pe sex, rasă, culoarea pielii sau origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau credințe personale, opinii politice SAU PORICE ALTA NATURA, aparținând unei minorități naționale, moștenire, naștere , handicap, vârstă sau orientare sexuală.
2. În domeniul de aplicare a tratatelor și fără a aduce atingere dispozițiilor specifice cuprinse în acesta, este interzisă orice discriminare pe motiv de naționalitate.

Articolul 25 Drepturile persoanelor în vârstă
Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viață demnăși independentă și de a participa la viața socială și culturală.

Articolul 41 Dreptul la bună administrare
(1) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii.
(2) Acest drept include în principal: (a) dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere;

Articolul 53 Nivelul de protecție
Nici una dintre dispozițiile prezentei carte nu poate fi interpretată ca restrângând sau aducând atingere drepturilor omului și libertăților fundamentale recunoscute, în domeniile de aplicare corespunzătoare, de dreptul Uniunii și dreptul internațional, precum și de convențiile internaționale la care Uniunea sau toate statele membre sunt părți, și în special Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și prin constituțiile statelor membre.

Articolul 54 Interzicerea abuzului de drept
Nici una dintre dispozițiile prezentei carte nu trebuie să fie interpretată ca implicând vreun drept de a desfășura orice activitate sau de a îndeplini orice act îndreptat împotriva oricăruia dintre drepturile și libertățile recunoscute prin prezenta cartă sau de a le impune restrângeri mai ample decât cele prevăzute prin prezenta cartă.


https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ro:PDF


Avertisment: Prin apăsarea butonului "Trimite" sunteți de acord ca textele introduse în câmpurile „nume ” și „comentariu” să fie făcute publice și implică acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului EurActiv.ro
Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate.

Advertising