Președinția română a Consiliului și Parlamentul European au ajuns joi la un acord provizoriu privind un regulament de instituire a unei Autorități Europene a Muncii. Anul trecut, Angela Cristea spunea că România are șanse pentru a găzdui agenția.

Scopul acestui nou organism este de a sprijini statele membre în vederea punerii în aplicare a actelor juridice ale UE în domeniul mobilității forței de muncă pe teritoriul întregii Uniuni, precum și a coordonării sistemelor de securitate socială.

Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) va oferi informații angajaților și angajatorilor cu privire la aspectele complexe ale mobilității transfrontaliere a forței de muncă.

În etapa următoare, acordul va fi transmis reprezentanților statelor membre în cadrul Consiliului UE, în vederea aprobării.

Atunci când va fi adoptat, regulamentul va prevedea următoarele activități principale pentru noul organism:

 

  • facilitarea accesului la informațiile referitoare la drepturi și obligații în cazuri de mobilitate transfrontalieră pentru lucrători, angajatori și administrații naționale;
  • sprijinirea coordonării dintre statele membre în asigurarea respectării transfrontaliere a legislației relevante a Uniunii, inclusiv prin facilitarea inspecțiilor comune și concertate;
  • sprijinirea cooperării dintre statele membre în efortul de combatere a muncii nedeclarate;
  • sprijinirea autorităților statelor membre în soluționarea litigiilor transfrontaliere.

Viitorul regulament prevede un proces de mediere în două etape: prima etapă va implica un mediator din partea ELA și reprezentanți ai statelor membre vizate și se va încheia prin emiterea unui aviz fără caracter obligatoriu. În cazul în care nu este găsită nicio soluție, statele membre implicate pot conveni să deruleze a doua etapă a medierii, inspirată de Comitetul de conciliere al Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială.

Atunci când un litigiu se referă la coordonarea sistemelor de securitate socială, orice stat membru vizat poate solicita transmiterea cazului către Comisia administrativă. Comisia administrativă, în acord cu statele membre vizate, poate prezenta aceeași solicitare.

De asemenea, ELA va reuni atribuțiile tehnice și operaționale ale mai multor organisme existente ale UE (Biroul european de coordonare al EURES, Comitetul tehnic pentru libera circulație a lucrătorilor, Comitetul de experți privind detașarea lucrătorilor și Platforma europeană de combatere a muncii nedeclarate). Scopul este instituirea unei structuri permanente, care să asigure o reacție rapidă și continuitate. Aceasta va obține rezultate mai bune și mai eficiente pe baza unei cooperări consolidate.

Sediul ELA va fi decis după adoptarea actului legislativ.

Anul trecut, șefa Reprezentanței Comisiei Europene la București, Angela Cristea, declara că România ar putea găzdui această autoritate: "România are câteva șanse de a găzdui sediul agenției, una dintre șanse fiind faptul că nu are o astfel de agenție, fiind în același timp unul dintre statele mari din UE. Depinde cum își va juca România această șansă".